Welkom . . .

petitie ... op deze website van groep Hengelo van Amnesty International, die plaatselijk invulling geeft aan het werk van Amnesty International. Klik hier voor meer informatie over onze groep.

facebook
U vindt ons ook op
Facebook

Write for Rights gemist?

Kon u niet aanwezig zijn bij onze 'Write for Rights' actie in de Bibliotheek Hengelo? U kunt alsnog online in actie komen voor de 10 mensen voor wie we schreven!

Over Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden,zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaatverder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.
Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

    Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk.

cbflogo

Het privacybeleid van Amnesty International voldoet aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).
Wij danken Brok Interieur voor hun steun bij de opslag van ons materiaal.

Centrale actiepuntenActie banner